Inne

Przemoc w rodzinie: jej rodzaje, fazy, źródła i ofiary

Miejski Tydzień Przeciwko Przemocy jest doskonałą okazją do mówienia wprost o różnych formach przemocy. Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, we współpracy z terapeutami Specjalistycznego Ośrodka wsparcia dla Ofiar przemocy w Rodzinie "Przystań" w Świętochłowicach, przygotował serię artykułów omawiających ten trudny temat.

problem przemocy w rodzinie

W 2020 roku założono w Polsce 72 600 Niebieskich Kart Według danych Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach na terenie miasta w tym samym roku miały miejsce 1663 interwencje domowe. Widać zatem, jak powszechnym zjawiskiem jest przemoc. Dotyczy wszystkich środowisk oraz społeczeństw – niezależnie od wykształcenia, statusu ekonomicznego, wyznania, kultury czy płci. Przybiera ona różne formy i może mieć różne przyczyny.

Pobierz artykuł