Inne

Programy europejskie w szkołach

W industrialnym klimacie "Dwóch Wież" na terenie dawnej kopalni KWK Polska 25 marca 2019 r. odbyło się wyjątkowe spotkanie nauczycieli zainteresowanych tematyką realizacji programów europejskich w swoich szkołach.

W industrialnym klimacie Dwóch Wież na terenie dawnej kopalni KWK Polska 25 marca 2019 r. odbyło się wyjątkowe spotkanie nauczycieli zainteresowanych tematyką realizacji programów europejskich w swoich szkołach.

Nauczyciele nie tylko ze świętochłowickich szkół, ale także z Tych, Rybnika, Chorzowa, Siemianowic z dużą ciekawością słuchali doświadczeń w realizacji projektów Erasmus+ na podstawie doświadczenia Szkoły Podstawowej nr 2 ze Świętochłowic (K. Książko, A. Stawowska) oraz Szkoły Podstawowej im. St. Staszica z Jankowic (Beata Nogły). Swoim doświadczeniem w klasach dwujęzycznych podzieliła się nauczycielka z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego ze Świętochłowic. Uczestnicy mogli również pozyskać wiele cennych wskazówek dot. przystąpienia do realizacji projektów Erasmus+ od konsultanta projektów europejskich, pracownika Kuratorium Oświaty w Katowicach, pani Joanny Sobotnik.

Organizatorem spotkania była Szkoła Podstawowa nr 2 w Świętochłowicach, która jest obecnie w trakcie realizacji projektu „Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia” w ramach programu Erasmus+ dofinansowanego z Funduszy Europejskich Fundacji PoWer. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom oraz osobom, które chciały podzielić się dobrą praktyką.