Inne

Powitanie wiosny w PM4

18 marca 2021 roku dzieci z grupy „Motylki” zaprezentowały przedstawienie z okazji Powitania Wiosny „Wiosenna opowieść - Gaik”.

Powitanie wiosny PM4

Nad ich przygotowaniem czuwała Pani Patrycja Jarząb, wychowawca grupy. Zaproszeni goście mogli w pięknej scenografii podziwiać talent młodych aktorów. Gaik dostarczyły niezapomnianych wrażeń i artystycznych uniesień.

Gratulujemy rodzicom tak zdolnych dzieci oraz dziękujemy za piękne stroje. Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w realizację tego wspaniałego wydarzenia.