Inne

Pomoc dla Głuchych z Ukrainy

Polski Związek Głuchych zorganizował pomoc dla Głuchych z Ukrainy.

W zależności od potrzeb komunikacyjnych kontakt uchodźców z Polskim Związkiem Głuchych możliwy jest poprzez:

– wideolinię – skype: DeafUkraine (ukraiński język migowy),
– WhatsApp i Viber
– e-mail: glusiukraina@pzg.org.pl lub deafukraine@pzg.org.pl

Więcej informacji: www.pzg.org.pl