Inne

Podsumowanie konkursu plastycznego “Niepełnosprawni są wśród nas”

We wtorek, 22 czerwca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka odbyło się wręczenie nagród laureatom Miejskiego Konkursu Plastycznego „Niepełnosprawni są wśród nas.” Wybór najciekawszych i najładniej wykonanych prac był niezwykle trudny, dlatego organizator postanowił przyznać aż dwie nagrody Grand Prix.

konkurs plastyczny SP17

Oprócz nagród za zajęcie miejsc I-III w kategorii klas I-III oraz IV -VIII przyznano dodatkowo cztery wyróżnienia. W konkursie wzięło udział 71 uczniów z następujących placówek: SP 2, SP 3, SP 4, SP 5, SP 8, SP 17. W swoich bardzo ciekawych pracach plastycznych, w różnorodny sposób pokazali oni problem niepełnosprawności. Podczas uroczystości uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 zaprezentowali program słowno-muzyczny poruszający problemy osób niepełnosprawnych. „Osoby z niepełnosprawnością łączy jedno – potrzeba zrozumienia i akceptacji, wspólna wszystkim ludziom. Nie ma człowieka: ułomnego, głuchego, z dysfunkcją wzroku czy niepełnosprawnością intelektualną -po prostu jest człowiek”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a także nauczycielom za opiekę i przygotowanie swoich uczniów. Laureatom gratulujemy!

Wyniki konkursu znajdują się na stronie internetowej i profilu Facebook Szkoły Podstawowej nr 17. Nagrody zostały ufundowane przez: F.U.”Wiecha” w Świętochłowicach,Śląski Ogród Zoologiczny, firmę Pochrzęst, ABJ Rusin Koniki, Kucyki (hipoterapia) oraz Szkołę Podstawową nr 17. Serdecznie dziękujemy!