Inne

Otwarty konkurs grantowy 2021

Do 10 kwietnia 2021 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie działań wspierających inicjatywy obywatelskie, podejmowane przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji oraz rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

konkurs grantowy

Maksymalna kwota dotacji wynosi do 40 000 zł, w tym kwota na rozwój instytucjonalny może wynosić nie więcej niż 7 000 zł.

Więcej szczegółów na stronie: https://fed.org.pl/fp-nabor-2021/