Inne

Otwarte drzwi w II LO

Przez dwa dni – 21 i 22 marca br. – uczniowie klas trzecich świętochłowickich gimnazjów oraz ósmoklasiści ze szkół podstawowych wzięli udział w Dniach Otwartych, które odbyły się w II Liceum Ogólnokształcących im. Mikołaja Reja w Świętochłowicach.

Przez dwa dni – 21 i 22 marca br. – uczniowie klas trzecich świętochłowickich gimnazjów oraz ósmoklasiści ze szkół podstawowych wzięli udział w Dniach Otwartych, które odbyły się w II Liceum Ogólnokształcących im. Mikołaja Reja w Świętochłowicach. Uczniowie ZSO2 oprowadzili młodszych kolegów po budynku placówki, opowiedzieli o klasach tworzonych w roku szkolnym 2019/2020 oraz o atmosferze panującej w „Reju”, dodatkowych zajęciach oraz o życiu szkolnym w tej placówce.

Na gości czekało wiele atrakcji. W jednej z sal przygotowano kawiarenkę włoską, w której można było uczestniczyć w krótkich warsztatach językowych, porozmawiać o podróżach licealistów z „Reja” do Włoch, spróbować włoskich ciasteczek amaretti oraz kawy cappuccino i espresso.

W pracowni języka niemieckiego nauczycielka opowiedziała gościom m.in. o Tygodniu Filmu Niemieckiego, współpracy szkoły z zagranicą, projektach międzynarodowych, w tym o zaplanowanej na przyszły rok szkolny wymianie uczniowskiej z zaprzyjaźnioną szkołą w Niemczech. Miłym akcentem był poczęstunek – uczennice w tradycyjnych strojach bawarskich zapraszały do degustacji bardzo popularnego w Niemczech napoju – Apfelschorle.

Uczniowie dowiedzieli się także o corocznych wyjazdach za granicę organizowanych od 20 lat przez nauczycieli z II LO w ramach Klubu Europejskiego. To dzięki takim inicjatywom młodzież może w praktyce wykazać się znajomością języków obcych, poznać historię i tradycje poszczególnych państw oraz nawiązać kontakt z rówieśnikami z całej Europy. Dla umysłów ścisłych również zaplanowano ciekawe atrakcje – młodzież mogła przeprowadzić doświadczenia biologiczne, zbadać tkanki pod niezwykle czułym mikroskopem i nieco poeksperymentować.

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu wielokrotnie nagradzanej na ogólnopolskich konkursach klasy mundurowej II LO. Zaprezentowano również wyposażenie szkoły – broń różnego rodzaju, maski i inny sprzęt wojskowy. Uczniowie „mundurówki” opowiedzieli gościom o corocznych wyjazdach do Kucob, Żagania i Gdyni, o zajęciach poligonowych i na strzelnicy. Dumą napawa ich fakt, że biorą udział w programie Ministerstwa Obrony Narodowej przygotowanym w celu utworzenia certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych.

Ostatnim punktem programu był spektakl przygotowany przez grupę teatralną Coolturalni oraz występ pięknie śpiewającej Elizy Kemony. Zaproszeni goście chętnie wzięli też udział  w quizie dotyczącym II LO – za prawidłowe odpowiedzi na pytania dotyczące szkoły otrzymali drobne upominki.

Trzecioklasiści z gimnazjów i ósmoklasiści ze szkół podstawowych wyszli zadowoleni. Otrzymali wszelkie niezbędne informacje na temat oferty szkoły. Dowiedzieli się, że w roku szkolnym 2019/2020 planuje się otwarcie klas: mundurowej, ogólnej z dodatkowymi zajęciami humanistycznymi oraz ogólnej integracyjnej. Młodzież może rozwijać swoje pasje dzięki uczestnictwu w różnorodnych kołach zainteresowań, wyjazdach czy imprezach organizowanych przez szkołę. Warto także zwrócić uwagę na bogatą ofertę językową świętochłowickiego liceum – poza językiem angielskim można wybrać języki: niemiecki, włoski, hiszpański i francuski.

Uczniowie II LO serdecznie dziękują wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia i odwiedzili „Reja”. Wspaniała atmosfera panująca w czasie Dni Otwartych w II LO zbliżyła młodzież świętochłowickich szkół.

Poniżej ważna informacja dla uczniów, którzy w tym roku szkolnym kończą gimnazjum lub szkołę podstawową.

REKRUTACJA

Lp.

rodzaj czynności

termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 13 maja do 25 czerwca 2019r.

2

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy mundurowej

23 maja 2019r. godz. 16:00