Inne

Ostatnie chwile maturzystów w II LO

W piątek, 21 maja 2021 r. odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas III uczęszczających do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja. Podziękowaniom i ciepłym słowom towarzyszyły łzy wzruszenia ronione nie tylko przez uczniów, ale i nauczycieli.

pożegnanie maturzystów II LO

Po długiej nieobecności w szkole i konieczności zdalnej nauki od października 2020 roku, wreszcie nadszedł moment spotkania uczniów i ich rodziców z wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją. Trzecioklasistom, którzy zdobyli najwyższe wyniki w nauce, wręczono świadectwa z paskiem oraz książki. Nagrodzono także uczniów mogących pochwalić się osiągnięciami w różnych konkursach i zawodach sportowych. Ponadto pani dyrektor złożyła gratulacje uczniowi klasy 3A, który zdobył stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce. Oddano również głos uczniom klas II, którzy pożegnali koleżanki i kolegów, a sami maturzyści przygotowali bardzo wzruszające przemówienie, w którym dziękowali za wspólnie spędzone lata oraz wręczyli dyrekcji i nauczycielom kwiaty oraz upominki. Po części oficjalnej trzecioklasiści udali się ze swoimi wychowawcami do sal, gdzie rozdano pozostałe świadectwa i spędzono ostatnie chwile w swoich salach z nauczycielami i przyjaciółmi.

Uroczystość pożegnania tegorocznych maturzystów była inna niż zwykle. W październiku zeszłego roku nikt nie przypuszczał, że w szkolnych murach nauczyciele i maturzyści będą spotykać się jedynie na popołudniowych konsultacjach w mniejszych grupach. Także kontakt, chociaż codzienny, podczas lekcji on-line nie był w stanie zastąpić kontaktu bezpośredniego, za którym wszyscy bardzo tęsknili. Dlatego bardzo cenne jest to, że dyrekcja II LO zdecydowała o przygotowaniu pożegnania maturzystów w tradycyjnej formie, chociaż w późniejszym terminie. Dzięki temu dodano do wachlarza pięknych wspomnień z „Reja” kolejne, wspaniałe i wzruszające chwile.