Inne

Opaski monitorujące zdrowie dla seniorów

Drodzy Seniorzy, informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia inteligentnej opaski do monitorowania zdrowia.

Z wypożyczenia sprzętu mogą skorzystać mieszkańcy Świętochłowic – osoby niesamodzielne ze względu na wiek to jest osoby nieaktywne zawodowo, w wieku 60+, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonania co najmniej jednej czynności życia codziennego.

UWAGA! Na czas wypożyczenia osoba niesamodzielna ponosi opłaty abonamentowe na własny koszt, które związane są z użytkowaniem urządzenia.

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej – nr tel. 32 707 64 40.