Inne

Nowa edycja Zielonej Ławeczki!

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w imieniu Fundacji Banku Ochrony Środowiska, zaprasza do udziału w VII już edycji konkursu grantowego „Zielona Ławeczka”! Do zdobycia grant o maksymalnej wartości 1950 zł na projekt zazielenienia wybranego terenu.

program zielona ławeczka - dofinansowanie terenów zielonych

W skład grantu wchodzi dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów:

  • maksymalnie 1200 zł – bez obiegów mikroretencji,
  • maksymalnie 1500 zł – wraz z obiegami mikroretencji,
  • 450 zł na ławkę parkową.

Wszystkie projekty będą oceniane przez partnerów merytorycznych konkursu z katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wszelkie informacje dotyczące udziału znajdują się w zakładce Plan Działań. Na wnioski o grant, składane drogą elektroniczną, czekamy do 6 czerwca br.

W projekcie mogą brać udział mieszkańcy otwartych osiedli, zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorząd z miast powyżej 10 tys. mieszkańców.

Szczegóły na stronie: https://zielonalaweczka.pl/