Inne

Muzyka. Do czego inspirują nas dźwięki?

Z radością informujemy, że najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr  10 w ramach programu Uniwersytet Dzieci w  klasie zrealizowali ogólnopolski projekt Muzyka. Do czego inspirują nas dźwięki? Program jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Muzyka. Do czego inspirują nas dźwięki?

Dlaczego muzyka? Nie od dziś wiadomo, że otaczające dźwięki mają wpływ na psychikę dziecka. Kształtują pamięć aktywną, podzielność uwagi, twórczą wyobraźnię, wrażliwość oraz kompetencje społeczne.

W ramach projektu przeprowadzono cykl 8 lekcji, wykorzystując autorską Metodę Pytań i  Doświadczeń, jednocześnie spełniając założenia podstawy programowej z zakresu edukacji muzycznej. Podczas kreatywnych zajęć uczniowie rozwinęli umiejętności związane z  odbiorem i  ekspresją muzyczną, a otaczające dźwięki spowodowały, że stali się bardziej otwarci i swobodniej wyrażają własne emocje.