Inne

MKiDN ogłasza nabór do Programów Ministra na 2022 rok

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do Programów Ministra na 2022 rok. Wnioski można składać do 30 listopada. O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze.

ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego

Lista programów na rok 2022, została poszerzona w związku z dwusetną rocznicę pierwszego wydania zbioru Adama Mickiewicza w 1822 roku o dodatkowy program pn. „Ballady i romanse”.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-2022