Inne

Mini-ogród w SPS 10

Z radością informujemy, że projekt Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w  Świętochłowicach Zielona oaza spokoju został nagrodzony w konkursie Różnorodność biologiczna, zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, otrzymując wsparcie finansowe w wysokości 8 000 zł

zielona oaza spokoju

W ramach projektu powstanie zielona, bezpieczna przestrzeń otaczająca szkołę. Docelowo ogród będzie miejscem edukacyjno – terapeutycznym, podzielonym na dwie strefy: edukacyjno – rekreacyjną z roślinami ozdobnymi oraz edukacyjną z  ogródkiem warzywno – ziołowym.

Na terenie Zielonej oazy spokoju będą prowadzone zajęcia z  przedmiotów przyrodniczych, edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zajęć lekcyjnych, terapeutycznych i dodatkowych.

Zadanie zaplanowano w dużym stopniu na praktycznym działaniu, więc uczniowie będą zdobywać wiedzę z zakresu ekologii poprzez doświadczenie. Z  pewnością wpłynie to pozytywnie na ich sprawność ruchową i wiedzę oraz trwale zmieni stosunek do przyrody. Obcowanie z przyrodą i udział w jej odradzaniu może być doskonałą terapią sensoryczną i socjologiczną.