Inne

Matematyczni odkrywcy w akcji

W październiku 2021 r. w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 odbyły się pierwsze zajęcia realizowane w ramach projektu matematycznego Geometryczni odkrywcy, finansowanego przez Fundację mBanku.

Matematyczni odkrywcy w akcji

Projekt obejmuje działania rozwijające kompetencje matematyczne i składa się z kilku etapów. W początkowej fazie, uczniowie wytwarzali figury na kole garncarskim, odnajdując praktyczne zastosowanie matematyki w  sztuce tworzenia naczyń gospodarstwa domowego. Dzieci już nie mogą się doczekać kolejnych zajęć, na których będą tworzyły konstrukcje przestrzenne z klocków szkieletowych.