Inne

Konkurs na wsparcie lokalnych działań strażniczych

Zapraszamy osoby indywidualne, grupy nieformalne i organizacje, które już działają strażniczo do składania wniosków w nowej edycji konkursu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Termin składania wniosków mija 18 lutego 2021 r. do godz. 14:00. W ramach konkursu można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 4900 zł, które zostanie przekazane w formie darowizny celowej.

plakat konkursu na wsparcie lokalnych działań strażniczych

Obywatele sprawdzający czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywatelek i obywateli, szanuje wspólne pieniądze i zawsze działa na rzecz interesu publicznego nazywani są strażnikami. Od ponad piętnastu lat mówi się w Polsce o potrzebie istnienia organizacji strażniczych. Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca zaprasza wszystkie zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia (w tym zwykłe) i fundacje z doświadczeniem w działaniach strażniczych oraz osoby indywidualne lub grupy nieformalne z doświadczeniem w działaniach strażniczych, ale niedziałające w ramach organizacji prowadzących działania strażnicze do przedstawienia wniosku prezentującego podejmowane przez nie działania z zakresu kontroli obywatelskiej, głównie na poziomie lokalnym.

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca dąży do odpowiadania na najważniejsze problemy życia publicznego i szczyci się umiejętnością wypracowywania niekonwencjonalnych metod wspierania działalności obywatelskiej. Dlatego w ubiegłym roku przygotował pilotażowy konkurs wspierania działań strażniczych, skierowany przede wszystkim do tych podmiotów, które już działają strażniczo i nie mają żadnych lub prawie żadnych szans na otrzymanie dofinansowania działalności z innych źródeł. Na wsparcie działań strażniczych lub sieciujących w ramach konkursu przewidziano łącznie 50 000 zł. Fundusz Obywatelski rezerwuje sobie możliwość zwiększenia puli środków przeznaczonych na wsparcie w razie dużej liczby ciekawych zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie: https://www.funduszobywatelski.pl/