Inne

Konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej “Wdzięczni Bohaterom 1920 r.”

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w konkursie "Wdzięczni Bohaterom 1920 r.". Jego celem jest m.in. upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w konkursie  “Wdzięczni Bohaterom 1920 r.”. Jego celem jest m.in. upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Projekty mają dotyczyć m.in. upowszechniania wiedzy o przebiegu Bitwy, a także upamiętnienia bohaterów, w tym żołnierzy, ochotników oraz całego społeczeństwa zaangażowanych w obronę Ojczyzny w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Konkurs adresowany jest m. in. do: 

  • organizacji pozarządowych,
  • osób prawnych,
  • stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 
  • klubów sportowych. 

Zadania konkursowe przewidziane dla oferentów obejmują między innymi realizację programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym, organizację przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-kulturalnym oraz upamiętniających zaangażowanie ochotników z innych narodów oraz pomoc innych państw udzielaną Polsce w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Na ich realizację zadań konkursowych resort obrony narodowej przeznaczył kwotę do 2.000.000,00 zł. Jednym z warunków składania oferty jest wkład finansowy podmiotu ubiegającego się o realizację zadań w wysokości minimum 10 % planowanej kwoty dotacji. Zadania konkursowe muszą być realizowane od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2020 r. Rozstrzygnięcie nastąpi 10 kwietnia 2020 r. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu, warunków składania ofert, regulamin na stronie TUTAJ.