Inne

Jak zostać studentem w podstawówce?

Młodsi uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Świętochłowicach od kwietnia są również studentami Uniwersytetu Dzieci w Klasie, realizując projekt Muzyka. Do czego inspirują dźwięki? I jak sama nazwa wskazuje, zajęcia inspirują, rozwijają  potrzebę obcowania z muzyką oraz pobudzają wyobraźnię. Podczas lekcji, dzieci grają na własnoręcznie przygotowanych instrumentach, czerpią radość z aktywnego słuchania i tworzenia.

Do programu przystąpiły dwie klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10. Najstarsi uczniowie „dziesiątki” ukończyli właśnie projekt “Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?” Podczas zajęć, ósmoklasiści oswajali, rozpoznawali i wyrażali własne emocje. Poznali też strategię radzenia sobie z emocjami. Rozwinęli kompetencje społeczne i obywatelskie z zaangażowaniem w aktywne i twórcze budowanie życia społecznego.

Program jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i skierowany do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, z możliwością wyboru tematyki.  Wszystkie lekcje są starannie zaplanowane i dają wiele możliwości – zarówno uczniom, jak i nauczycielom, dlatego z pewnością nie będą to ostatnie realizowane projekty w SPS10.