Inne

IV Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkól i placówek oświatowych z wyjątkiem szkól plastycznych. Termin nadsyłania prac mija 15 października 2022 r.

konkurs plastyczny

Uczestnik może przesłać jedną pracę, która wcześniej nie może brać udziału w innych konkursach. Prace muszą być gotowe do zawieszania i wyeksponowana (antyrama pleksi, rama, podobrazie itp.) Minimalny format pracy – A3 (297 x 420 mm). Praca powinna być starannie i czytelnie opisana na odwrocie. Technika wykonania pracy jest dowolna – malarstwo, pastel i inne techniki barwne ( z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe np. kasza, ryż, plastelina, bibuła, itp.). Niespełnienie warunków powoduje odrzucenie pracy.

Termin nadsyłania prac: od 10 do 15 października 2022 r.

W przeglądzie mogą brać udział uczniowie w wieku do lat 19 w trzech kategoriach wiekowych:

  • kategoria – do 12 lat
  • kategoria – 12 – 15 lat
  • kategoria – 16 – 19 lat

Prace powinny być starannie opakowane (nie rolowane) i nadesłane lub dostarczone osobiście razem z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia i formularzem przekazania (do pobrania ze strony internetowej Centrum Kultury Śląskiej) na adres:

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

ul. Krauzego 1

41-608 Świętochłowice

e-mail: konkurs@cks.org.pl

nr tel. 515 182 275

 

Powiadomienie o wynikach obrad Jury ukaże się na stronie Centrum Kultury Śląskiej do 21.10.2022 r.

Otwarcie wystawy wraz z rozdaniem nagród odbędzie się 26.10.2022 r. Godz. 17:00

Wystawę będzie można oglądać do 10.11.2022 r. w budynku Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.

Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać do 2 tygodni.

Za ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki organizator nie bierze odpowiedzialności.

Na wystawie konkursowej eksponowane będą prace zakwalifikowane przez JURY I NAGRODZONE

Jury zastrzega sobie możliwość odrzucenia prac nie spełniających ogólnie przyjętych norm estetycznych.

Jury konkursu składać się będzie z profesjonalnych twórców sztuki i przedstawicieli organizatora konkursu.

Nagrody nieodebrane w terminie 2 tygodni przekazane zostaną na warsztaty plastyczne Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konkursie w tym do zmiany kategorii wiekowej.