Inne

Inauguracja nowego roku akademickiego UTW

W środę 13 października w Centrum Kultury Śląskiej na Zgodzie, odbyła się uroczysta inauguracja XI roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład inauguracyjny „Przyjaciele – rodzina XXI wieku”, wygłosiła prof. SWPS dr hab. Katarzyna Popiołek.

inauguracja nowego roku akademickiego UTW