Inne

Geometryczne mozaiki w SP2

W ramach projektu „Spotkania z Ciotką Geometrią” uczniowie SP2 wzięli udział w konkursie na kolorowe mozaiki i parkietaże. Nagrody i dyplomy wręczono podczas szkolnego apelu.

W ramach projektu „Spotkania z Ciotką Geometrią” uczniowie SP2 wzięli udział w konkursie na kolorowe mozaiki i parkietaże. Nagrody i dyplomy wręczono podczas szkolnego apelu. 

Ponadto rodzice uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym motywowania uczniów do nauki. Dowiedzieli się jak ważna jest ich rola w zachęcaniu i wspieraniu swoich dzieci do systematycznej nauki matematyki, utrwalania materiału omawianego podczas lekcji oraz do udziału w konkursach i zajęciach dodatkowych.

Odbyły się też matematyczne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas szóstych oraz siódmych. Na zakończenie uczestnicy zostali zaproszeni do pokoju matematycznych zagadek. Dzieci musiały wykazać się nie tylko nabytą podczas zajęć wiedzą, ale również kreatywnością, spostrzegawczością i współpracą. Projekt mPotęga „Spotkania z Ciotką Geometrią” dofinansowała Fundacja mBanku.