Inne

Fundusze Norweskie i EOG – w SP 10 o tym się wie!

W marcu 2021 r. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 przystąpiła do konkursu plastyczno – cyfrowego pt.: Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie! Organizatorem akcji jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy.

sp 10 fundusze norweskie

W ramach konkursu powstały prace nie tylko kreatywne, ale również innowacyjne. Uczniowie klasy ósmej wykonali prace plastyczne, natomiast młodsze dzieci wykorzystały ozoboty i zaprogramowały mapę Polski, na której pokazali, jak Polska zmieniła się w ostatnich latach dzięki funduszom. Konkurs stał się skarbnicą wiedzy i świetną zabawą.

Projekt ma na celu edukację uczniów na temat Funduszy Norweskich i EOG, ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów. A czym są Fundusze norweskie? To pomoc Liechtensteinu i Norwegii dla  15 państw UE, w tym Polski. Fundusze przyczyniają się również do umocnienia fundamentalnych wartości europejskich, tj.: demokracji, tolerancji i praworządności.