Inne

Fundusze Norweskie i EOG – konkurs dla uczniów

31 marca br. upływa termin przesyłania prac w ramach konkursu „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy tworzą drużyny. Do zdobycia jest łącznie 100 zestawów wyposażenia pracowni multimedialnych – każdy składający się z 16 laptopów. Ponadto każda zwycięska drużyna otrzyma nagrody specjalne w postaci drobnego sprzętu IT.

dzieci z komputerami i informacje o konkursie

Udział w konkursie polega na opracowaniu i zgłoszeniu pracy plastycznej stworzonej dowolną techniką cyfrową (strona www, aplikacja, wideo, grafika etc.), ilustrującej Fundusze Norweskie i EOG, ich wkład w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski i/lub państw-darczyńców tych Funduszy.

Organizatorem konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK).

Organizator konkursu działa na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Konkurs jest finansowany ze środków Funduszy Norweskich i EOG.

Więcej informacji: https://granty.pl/437984/