Inne

Finał Rajdu Odkrywców w Muzeum Powstań Śląskich

W piątek 15 lipca w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach odbył się finał Rajdu Odkrywców organizowanego przez Chorągiew Śląską Związku Harcerstwa Polskiego.

Finał Rajdu Odkrywców w Muzeum Powstań Śląskich

Rajd Odkrywców to jedna z największych cyklicznych harcerskich imprez turystycznych w Polsce – w tym roku harcerze poznawali Śląsk, a podsumowanie tygodniowych przygód odbyło się w Świętochłowicach.

Podczas finału odbył się uroczysty apel harcerski połączony z wręczeniem nagród najlepszym uczestnikom Rajdu Odkrywców. Harcerze mieli okazję zwiedzić Muzeum Powstań Śląskich oraz poznać z bliska stroje i kuchnię śląską.

Zwieńczeniem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy z okazji 100-lecia powrotu Górnego Śląska do Macierzy.