Inne

Dzień Otwarty w II LO

31 maja 2021 r. w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja w Świętochłowicach odbył się Dzień Otwarty. Ósmoklasiści oraz ich rodzice mieli okazję spotkać się z dyrekcją oraz nauczycielami, zapoznać się z ofertą edukacyjną, zwiedzić budynek szkoły oraz uczestniczyć w ciekawych zajęciach.

dzień otwarty LOII

Impreza rozpoczęła się od spotkania z wicedyrektor Joanną Grobelką, która przedstawiła ofertę szkoły oraz odpowiedziała na pytania gości. Następnie uczniowie „Reja” zaprowadzili ósmoklasistów do różnych sal, w których przygotowano wiele atrakcji, m.in. wystawę włoską, kawiarenkę z angielską herbatą, pokaz doświadczeń przyrodniczych czy prezentację o corocznych wyjazdach zagranicznych organizowanych w II LO od 20 lat. Goście zostali zaproszeni do: świetnie wyposażonej biblioteki z kącikiem relaksacyjnym dla licealistów, sali multimedialnej, gabinetu pedagoga i psychologa, sali rewalidacyjnej, pomieszczenia z symulatorami ruchu drogowego oraz do sali informatycznej z nowym sprzętem. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu klasy mundurowej oraz rekordowo szybkie układanie kostki Rubika przez jednego z licealistów. Na zakończenie przygotowano bardzo ciekawy program artystyczny – uczniowie II LO zaprezentowali swoje umiejętności wokalne oraz teatralne.

Goście, którzy odwiedzili „Reja”, poczuli wspaniałą, życzliwą atmosferę, która panuje w szkole. Dostrzegli, że jest to liceum, w którym młodzież nie tylko się uczy, ale także może się spełniać w wielu dziedzinach i realizować swoje pasje.

Przypomnijmy, że zaplanowano otwarcie w II Liceum Ogólnokształcącym trzech klas:

  • mundurowej, działającej w ramach programu MON: „Certyfikowany pion wojskowych klas mundurowych”. Klasy tego typu istniejące w „Reju” od kilku lat są wielokrotnie nagradzane w ogólnopolskich konkursach musztry paradnej. Jest to propozycja dla osób lubiących wyzwania oraz ciekawe zajęcia o charakterze wojskowym. Jej ukończenie daje dodatkowe korzyści osobom, które planują karierę w służbach mundurowych,
  • integracyjno-społecznej, która jest mniej liczna, a jej uczniowie mogą liczyć na pomoc nauczyciela wspomagającego. Jest to bardzo dobry wybór dla wszystkich młodych ludzi, ponieważ wsparcie procesu dydaktycznego przez dodatkowego nauczyciela podnosi poziom nauczania i zapewnia bardzo dobre przygotowanie do matury. Jest to także oferta skierowana do uczniów np. z niepełnosprawnością ruchową – budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w szkole odbywają się dodatkowe zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój i rehabilitację,
  • turystyczno-językowej, której uczniowie poznają sposoby organizacji imprez i świadczenia usług turystycznych, będą mieli możliwość ukończenia kursu animatorów czasu wolnego, a także skorzystają z możliwości udziału w wielu ciekawych wyjazdach. W tej klasie będzie kładziony szczególny nacisk na naukę języków obcych.