Inne

Dotacje Fundacji mBanku

Masz pomysł na konkurs matematyczny lub specjalne lekcje matematyki, na których pokażesz uczniom ciekawsze oblicze tej nauki? Fundacja mBanku pomoże sfinansować Twój pomysł! Ruszył program, który przewiduje dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

logo fundacji mbanku - kolorowe pasy z literą m na środku

Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe.

Kto może złożyć wniosek ?

 1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok.
 2. Uczelnie wyższe.
 3. Biblioteki.
 4. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe.

Na co można uzyskać wsparcie ?

 1. Projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki).
 2. Projekty rozwojowe okołomatematyczne.

(np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki).

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę wytyczne dotyczące dystansowania społecznego oraz zmiany w działaniu szkół i innych organizacji.

Organizatorem programu jest Fundacja mBanku (mFundacji). Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku.

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczamy m.in.:

 •  koszty zarządzania projektem i administracyjne, w tym wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowość, zakup niezbędnych materiałów biurowych (np. papier do drukarki). Koszty te nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty;
 • wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia lub opracowujących materiały edukacyjne;
 • zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów niezbędnych do zajęć, nagrody w konkursach, koszt wydruku materiałów;
 • trwałe elementy wyposażenia oraz sprzęt elektroniczny o wartości nieprzekraczającej 20% wnioskowanej kwoty i tylko jeśli są merytorycznie uzasadnione.

Każdy projekt może zostać dofinansowany maks. 3 razy.

Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu. Wnioski przesłane po terminie przewidzianym w danym miesiącu są rozpatrywane w kolejnym miesiącu.

Fundacja nie dofinansowuje projektów trwających w momencie złożenia wniosku.

Termin składania wniosków:

 • 20 stycznia 2021,
 • 17 lutego 2021,
 • 24 marca 2021,
 • 21 kwietnia 2021,
 • 26 maja 2021,
 • 23 czerwca 2021,
 • 21 lipca 2021,
 • 25 sierpnia 2021,
 • 22 września 2021,
 • 20 października 2021,
 • 24 listopada 2021,
 • 15 grudnia 2021

Więcej informacji: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/