Inne

Bezpłatne studia MBA dla organizacji pozarządowych

Jesteś przedstawicielem NGO i chciałbyś całkowicie bezpłatnie studiować w ramach MBA (Master of Business and Administration) dla organizacji pozarządowych? Fundacja Rybnicka wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach uruchomiła pilotażową edycję studiów MBA dedykowanych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Bezpłatne studia MBA dla NGO

Wielu społeczników działa w organizacjach pozarządowych z pasji, ponieważ interesuje się sportem, edukacją, ekologią lub inną dziedziną. Tymczasem codzienność zarządu to w wielu organizacjach walka o byt – pisanie wniosków o granty, pozyskiwanie środków, rozliczanie dotacji, tworzenie umów, regulaminów, polityk, strategii, praca projektowa. Nie wszyscy są do tego należycie przygotowani, ponieważ tworząc organizację, czy też wchodząc do jej zarządu nie spodziewali się jak wiele obowiązków na nich spadnie, że tak naprawdę zarządzanie organizacją pozarządową wymaga gruntownego przygotowania z zakresu zarządzania w ogóle.

Profesjonalna organizacja musi mieć profesjonalnych zarządzających. Od lat najlepsze umiejętności i najbardziej gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania oferują studia Master of Business Administration, które w Polsce dają też uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Studia MBA mają jednak to do siebie, że są bardzo prestiżowe, ale jednocześnie też bardzo drogie.

W ramach dotacji NIW-CRSO z programu Nowe FIO można jednak teraz wziąć w nich udział całkowicie BEZPŁATNIE. Fundacja Rybnicka wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach uruchomiła bowiem pilotażową edycję studiów MBA dedykowanych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Rekrutacja trwa do 15.12.2022 r.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

https://mba-ngo.ue.katowice.pl/

Jednak projekt to nie tylko oferta studiów – każda organizacja może poprzez formularz kontaktowy zgłosić problem, z którym się boryka. Problem ten będzie stanowił case study dla słuchaczy, którzy będą w trakcie studiów mieli za zadanie zgłoszone przez organizacje problemy rozwiązywać.