Inne

Bezpłatne badania kolonoskopowe

Centrum Medyczne Sante Clinic zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopowe w znieczuleniu ogólnym pod opieką lekarza anestezjologa. Z bezpłatnych badań skorzystać mogą mieszkańcy spełniający kryteria programowe. Badania wykonywane będą w Sante Clinic w Sosnowcu.

Do skorzystania z bezpłatnych badań kolonoskopowych uprawnieni są m.in. mieszkańcy Świętochłowic, którzy nie wykonywali dotychczas kolonoskopii lub jeśli od poprzedniego badania kolonoskopowego minęło nie mniej niż 10 lat.

Dodatkowo należy spełnić jedno z poniższych kryteriów:

  • osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • osoby w wieku 25-49 lat pochodzące z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (zespół Lyncha)
    W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób. Następne badania nadzorcze – powinny być finansowane z innych źródeł. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie nadzorcze co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.
  • osoby w wieku 20-49 z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP)
    W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób.

Po telefonicznym ustaleniu terminu badania Pacjenci zobowiązani są zgłosić się osobiście do Przychodni, aby odebrać lek oczyszczający jelita, a także materiały informacyjne o badaniu oraz o diecie, którą należy stosować przez 3 dni przed badaniem. Badania dostępne są bez skierowania od lekarza POZ.

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ ZAPISY: REJESTRACJA SANTE CLINIC – TEL. 32 292 48 47.