Biznes

Akademia Menadżera MŚP – oferta dla przedsiębiorców

W imieniu Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zapraszamy do udziału w konkursie Akademia Menadżera MŚP, w którym można uzyskać dofinansowanie na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi.

Akademia Menadżera PARP

Start składania wniosków: 1 marca 2019 r.

Koniec przyjmowania wniosków: 31 maja 2022 r.

Kwota jaką może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i jest zróżnicowana w zależności od makroregionu. Wsparcie może wynosić do 80% wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Więcej informacji: https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp