Inne

12. edycja konkursu Marka-Śląskie

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w 12. edycji konkursu „Marka-Śląskie”. Współorganizatorami konkursu są TVP 3 Katowice, Radio Katowice oraz Polska Dziennik Zachodni.

śląskie pozytywna energia

Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, która koncentruje się nie tylko na jego atutach przemysłowo-gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych czy sportowych. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek Śląska, cieszy się uznaniem i szczególną opinią, jest ambasadorem Śląska w Polsce i na świecie.

Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląska. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju naszego regionu.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

 • GOSPODARKA
 • NAUKA
 • KULTURA
 • DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU
 • SPORT
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • PRODUKT
 • USŁUGA
 • ZDROWIE
 • ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
 • SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
 • MEDIA
 • OSOBOWOŚĆ ROKU

Kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają również prawo same zgłosić swoją kandydaturę.

Wnioski o przyznanie nagrody „Marka-Śląskie” i wymagane załączniki, podpisane przez reprezentantów wnioskującego, należy przesłać do 30 czerwca 2021 roku. Nagrody wręczone zostaną 4 września 2021 r., na Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.

Więcej informacji na stronie: https://www.slaskie.pl/content/marka-slaskie