Inne

100 lat Kurateli Sądowej

21 października 2019 r., w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie przy ul. Lompy odbyła się, z okazji obchodów 100 Lat Kurateli Sądowej, Konferencja na temat: "Kurator sądowy w społeczności lokalnej", zorganizowana przez kuratorów zawodowych I i III Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych przy wsparciu Kierownictwa Sądu.

21 października 2019 r., w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie przy ul. Lompy odbyła się, z okazji obchodów 100 Lat Kurateli Sądowej, Konferencja na temat: “Kurator sądowy w społeczności lokalnej”, zorganizowana przez kuratorów zawodowych I i III Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych przy wsparciu Kierownictwa Sądu.

W Konferencji uczestniczyli kuratorzy zawodowi oraz społeczni ds. karnych, Prezes i Dyrektor Sądu, Kuratorzy Okręgowi Sądu Okręgowego w Katowicach, jak również zaproszeni przedstawiciele instytucji z Chorzowa i Świętochłowic, m.in. Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Inicjatyw Społecznych, Zespołów Interdyscyplinarnych, Ośrodków Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chorzowie i „Przystań’; w Świętochłowicach (SOWOPR), Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom, Stowarzyszenia „FENIKS”.

Na Konferencji wygłoszone zostały prelekcje nt.:

  • „Rola kuratora sądowego w pracy wychowawczej z osobami uzależnionymi” – .J. Polak, S. Leśków i A. Mzyk (ze Stowarzyszenia „Feniks”);
  • „Historyczny rys kurateli sądowej w Polsce. Kuratorzy Sądu Rejonowego w Chorzowie” – kurator specjalista J. Kołakowska Gagat;
  • „Rola kuratora sądowego w readaptacji osób skazanych” – starszy kurator zawodowy A. Maksym.

Konferencję uświetnił występ, prowadzonej przez panie: A. Nawrat i A. Cempa, amatorskiej grupy teatralnej seniorów „Promyki Nadziei” z Domu Pomocy Społecznej „Nadzieja” w Chorzowie.

Na Konferencji, Prezes Sądu Rejonowego w Chorzowie wręczył również, najdłużej działającym w służbie kuratorom społecznym, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Urząd Miasta w Chorzowie, Wydział Kultury i Sportu. Na zakończenie Konferencji uczestnicy oraz zaproszeni goście mieli czas i okazję, by przy poczęstunku wymienić doświadczenia, czy też omówić bieżące problemy w zakresie funkcjonowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.