Urząd

Informacja po spotkaniu ws. OZE

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami uzupełnia po spotkaniu informacyjnym komunikat o dofinansowaniach o niezbędne dane.

W nawiązaniu do spotkania informacyjnego, które odbyło się 5 czerwca 2023 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach w sprawie projektu grantowego pn. “Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Świętochłowice” informujemy, że:

  • z możliwości udziału w projekcie wyklucza się nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, działalność rolnicza.
  • wyjątkowo dopuszcza się nieruchomości gdzie prowadzona jest ww. działalność gdy: wydzielona powierzchnia na ww. działalność posiada odrębne przyłącze i możliwe jest podłączenie instalacji fotowoltaicznej pod przyłącze przeznaczone na cele socjalno-bytowe albo nieruchomość widnieje w rejestrach CEIDG albo KRS jedynie jako miejsce dostarczania korespondencji i wskazano inne miejsca faktycznego prowadzenia działalności.