Miasto

Historia Lipin oczami dzieci

Historia jest najlepszą nauczycielką życia. Właśnie rusza konkurs, w którym młodzi mieszkańcy Świętochłowic będą mogli zaprezentować swoją interpretację historii i kultury Lipin. Wszystkie prace przesłane na konkurs będą zebrane i opracowane w formie prezentacji, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej miasta 12 września, w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2020.

Celem Konkursu jest zachęcenie dzieci do zainteresowania się historią świętochłowickiej dzielnicy Lipiny. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Świętochłowicach, we współpracy z Centrum Kultury Śląskiej „Grota” w Świętochłowicach.

Prace konkursowe mogą mieć dowolną formę i być wykonane dowolną techniką – rysunek, model, fotografia, opis, rymowanka, wierszyk lub opowiadanie. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku do 15 lat. Podpisane prace należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach (Punkt Obsługi Mieszkańców – parter) lub w Centrum Kultury Śląskiej „Grota” (ul. Chorzowska 73). Prace można także przesłać pocztą elektroniczną na adres: media@swietochlowice.pl. Termin składania prac mija 7 września 2020 r. Autorzy najlepszych prac otrzymają miejskie gadżety.

Tematyka prac powinna obejmować:

1. Lipiny – osada przemysłowa:

 • Pozostałości po krajobrazie przemysłowym i pamiątki po przemyśle
 • Górnictwo węgla kamiennego – kopalnia Matylda
 • Hutnictwo cynku – huta Silesia
 • Ulica Chorzowska – jedna z najstarszych dróg w okręgu przemysłowym na Śląsku

2. Społeczność i życie w Lipinach:

 • Najważniejsze daty i wydarzenia
 • Gmina Lipiny – budynek urzędu (CIS)
 • Parafia i kościół św. Augustyna
 • Kościół ewangelicki
 • Lipińskie szkoły
 • Sport w Lipinach
 • Domy mieszkalne
 • Osiedla dla pracowników zakładów przemysłowych – istniejące do dziś i nieistniejące
 • Lipiny północne – Lipiny południowe
 • Sklepy – zakłady rzemieślnicze – restauracje
 • Nazwy lokalne (np. Bana, Guidotto, Kopanina, Stare Orły i inne)
 • Najważniejsze budynki
 • Lipiny zaginione – o miejscach i budynkach nieistniejących
 • Hałdy i Dolina Lipinki
 • Odpust w Lipinach
 • Piaśniki też były w Lipinach
 • Lipiny i Powstania Śląskie
 • Czasy niemieckie i czasy polskie w Lipinach
 • Osoby ważne dla Lipin

Regulamin konkursu