Urząd

Grudniowa sesja Rady Miejskiej

W poniedziałek, 21 grudnia br. odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, na której uchwalono m.in. budżet Miasta Świętochłowice na 2021 rok, który w przyszłym roku będzie rekordowo wysoki i wyniesie ponad 322 mln złotych.

Podczas grudniowej sesji radni podjęli także uchwałę dotyczącą przyjęcia i realizacji Świętochłowickiego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021-2028, uchwały dotyczące wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, a także uchwałę dotyczącą przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.