Urząd

Gminny Program Rewitalizacji – ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Miasto Świętochłowice realizuje prace związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Rewitalizacja to zbiór uporządkowanych działań, których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej. Rewitalizacja powinna koncentrować się na tych częściach miasta, gdzie zjawiska kryzysowe są szczególnie dotkliwe. Warunkiem dobrze przeprowadzonego procesu rewitalizacji jest więc wskazanie obszarów, na których w największej skali występują problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne, środowiskowe lub infrastrukturalne.

komunikat um

Dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców miasta, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych o zapoznanie się z publikowanymi dokumentami oraz z prośbą o wypełnienie krótkiej dedykowanej ankiety, której celem jest rozpoznanie obszarów, które w opinii społeczności powinny zostać poddane procesowi rewitalizacji.

Na stronie – TUTAJ – znajdują się wszelkie informacje dotyczące konsultacji oraz wszystkie informacje dotyczące bieżącego etapu prac nad powstaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach pod adresem https://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/003/010 w zakładce “Tablica ogłoszeń”.