Inne

Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki

Znasz kogoś, kto przyczynił się do rozwoju turystki w naszym mieście lub regionie i zasługuje na „Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki” w roku 2020? Zgłoś jego kandydaturę do 28 sierpnia br. i trzymaj kciuki za jego zwycięstwo! Dyplomy zostaną uroczyście wręczone podczas wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki.

Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki nadaje się osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, organizacjom społecznym i zawodowym, które swoją działalnością w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju turystyki w Województwie Śląskim. Przyznaje się go w następujących kategoriach: działalność społeczna, działalność biznesowa, osobowość turystyczna roku oraz przedsięwzięcie turystyczne roku.

Dyplom może być nadany podmiotom spoza Województwa Śląskiego, a także podmiotom zagranicznym, jako wyraz uznania dla ich działalności i zasług dla rozwoju turystyki w Województwie Śląskim. Poprzez przyczynienie się do rozwoju turystyki rozumie się wszelkie aspekty działalności społecznej, edukacyjnej, zawodowej, które wpłynęły na  zwiększenie zainteresowania turystyką w regionie, szczególnie poprzez propagowanie wiedzy turystycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz   były katalizatorem zwiększającym liczbę turystów w regionie, doprowadziły do rozwoju nowych inicjatyw turystycznych, w tym również inwestycji w infrastrukturę turystyczną, przyczyniły się do poprawy jakości obsługi turystów. Dyplomem można uhonorować dany podmiot tylko raz na dziesięć lat.

W skład  Kapituły, liczącej  do  siedmiu osób wchodzą:  przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  oraz  eksperci ds. turystyki, powoływani przez Marszałka na każdy kolejny rok. Kapituła opiniuje wnioski o nadanie dyplomu zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

Z wnioskiem o nadanie dyplomu mogą wystąpić: regionalne i lokalne organizacje turystyczne, organizacje społeczne i zawodowe statutowo działające w obszarze krajoznawstwa i turystyki, jednostki samorządu terytorialnego, w tym z własnej inicjatywy Województwo Śląskie.

Wnioski o nadanie dyplomu powinny być składane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w terminie do 28 sierpnia br. O zakwalifikowaniu wniosku do prac Kapituły decyduje, potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 lub do Międzywydziałowych Zespołów Zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7.

Więcej informacji na stronie bip.slaskie.pl