Miasto

Dylatacja wiaduktu ul. Bytomska – utrudnienia w ruchu drogowym

Uwaga Kierowcy - w związku z remontem dylatacji wiaduktu ul. Bytomskiej w dniach od 16 do 18 sierpnia zmieniona zostanie organizacja ruchu w tym rejonie.

W czasie prac w godzinach 6:00-18:00 ruch będzie wspomagany poprzez ręczne sterowanie przez uprawnianych pracowników wykonawcy.
Prosimy o cierpliwość dla przewidywanych utrudnień i zachowanie ostrożności podczas jazdy.