Miasto

Dawny ogród jordanowski w Świętochłowicach zyska blask i nowe życie!

Odtworzenie przedwojennego pasażu nad stawem Magiera z miejscami siedzącymi, ciągiem pieszym i traktem schodowym. Dla entuzjastów wędkarstwa obiekt o lekkiej konstrukcji w miejscu starej rybaczówki, stanowiska dla wędkarzy. Ponadto aleje spacerowe, nowe oświetlenie, nasadzenia ozdobne, a nawet miejsce na małą gastronomię. To wszystko czekać będzie na nas w miejscu tzw. plant w centrum Świętochłowic.

Miasto podpisało dziś umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej rewitalizacji terenu w rejonie ulic Harcerskiej i Sikorskiego – Biurem Projektowym “Aramix” z Sokołowa Podlaskiego. Wartość projektu to prawie 245 tys. zł.

Tworząc taki projekt dla parku, interesuje nas zarówno przyroda jak i infrastruktura oraz równorzędne traktowanie obydwu tych aspektów. Rozpoczynamy od dokładnego rozpoznania wartości przyrodniczych, a tu po wstępnym rozeznaniu miejsca widzimy już ogromny potencjał. Następnie inwentaryzacja dendrologiczna i program gospodarowania istniejącym zadrzewieniem. Po dokładnym poznaniu terenu przechodzimy do tworzenia koncepcji – wymienia Iwona Kublik, architekt i właściciel biura wykonującego dokumentację, po czym dodaje – gwarantujemy pełne zaangażowanie, fachowość podyktowaną wieloletnim doświadczeniem i deklarujemy współpracę z miastem przy tworzeniu tychże planów.

Obiekt ten będzie alternatywą dla kultowej “Skałki”, gdzie czas wolny spędza wielu mieszkańców Świętochłowic, a nawet miast ościennych.

Mieszkańcy potrzebują terenu do spędzania wolnego czasu. Idziemy za ciosem, bo mając w mieście już przepiękny teren zielony, jakim jest park „Skałka”, za dwa miesiące odbędzie się oficjalne otwarcie ośrodka rekreacji, który powstaje przy stawie Kalina w dzielnicy Zgoda. Park jordanowski po rewitalizacji będzie kolejnym miejscem na mapie Świętochłowic, które posłuży społeczności lokalnej jako wyjątkowa strefa relaksu. – mówi Prezydent Miasta Świętochłowice, Daniel Beger.

Niegdyś wspominane planty były prawdziwym ogrodem jordanowskim – z piękną roślinnością, a nawet zwierzętami.

Park powstał ok. 1935 r. Opiekowało się nim Towarzystwo Zacisze, stąd nazwa stawu znajdującego się na terenie tzw. plant. Druga funkcjonująca nazwa zbiornika – Magiera – pochodzi zaś od nazwiska osoby, która sprawowała pieczę nad tym miejscem, wynajmując kajaki i łódki. Nad stawem funkcjonowało kiedyś kąpielisko, wokół którego prowadziły aleje i ścieżki spacerowe. Na terenie parku powstał również budynek rekreacji, który obecnie pełni rolę Młodzieżowego Domu Kultury. Główne punkty zabudowy parku wciąż istnieją, rolą miasta będzie przywrócenie ich dawnych funkcji i utworzenie przy wykorzystaniu nowoczesnej  technologii m.in. elementów małej architektury. – wylicza Beata Grzelec-Spetruk, Naczelnik Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, która koordynuje projekt. – Wierzę, że możliwe jest przywrócenie temu terenowi jego dawnej świetności. – uzupełnia Pani Naczelnik.

Sporządzenie całej dokumentacji projektowej musi zakończyć się do 30 listopada 2023 roku. Później miasto będzie mogło przystąpić do realizacji inwestycji. W związku z pozyskiwaniem środków na to działanie z funduszy unijnych, magistrat chce, aby projekt umożliwiał realizację etapową zadania – w pierwszej kolejności miałaby się ziścić rewitalizacja terenu pomiędzy budynkiem Młodzieżowego Domu Kultury a stawem Magiera. II etap to rewitalizacja terenu wokół stawu Magiera (inaczej zwanym Zacisze) wraz z otoczeniem przy kapliczce. W kolejnym etapie mogłaby zostać przeprowadzona rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół sąsiadującego stawu Matylda. Jak zapowiada urząd, działania rewitalizacyjne będą konsultowane ze środowiskami silnie związanymi z tym miejscem – m.in. wędkarzami czy rowerzystami.