Urząd

Czasowa organizacja ruchu w ciągu ul. Hajduki

W dniu 12.06.2024 r. w związku z realizacją zadania pn.: "Wzmocnienie konstrukcji jezdni drogi powiatowej ul. Hajduki w Świętochłowicach" planowane jest wprowadzenie pierwszego etapu czasowej organizacji ruchu w ciągu ul. Hajduki.

Pierwszy etap obejmuje realizację prac na odcinku ul. Hajduki od skrzyżowania z ul. Plebiscytową do budynku nr 15 zlokalizowanego przy ul. Hajduki. W związku z zamknięciem przedmiotowego fragmentu wyznaczona zostanie trasa objazdowa ul. Plebiscytową, ul. Nową oraz ul. Wiśniową. W związku z powyższym na odcinku ul. Nowej od skrzyżowania z ul. Plebiscytową do skrzyżowania z ul. Wiśniową wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

Zmienione zostanie również pierwszeństwo na skrzyżowaniu ul. Hajduki i ul. Plebiscytowej oraz ul. Hajduki i ul. Wiśniowej.

Prosimy kierujących o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Szczegółowe oznakowanie zostało przedstawione na dołączonych rysunkach.