Miasto

“Ciepłe mieszkanie” w Mieście Świętochłowice – wypełnij ankietę

Miasto Świętochłowice planuje przystąpić do rządowego programu „Ciepłe Mieszkanie”. W celu oszacowania zakresu wniosku i niezbędnych środków uruchomiona została ankieta internetowa, której wyniki dadzą podstawę do wnioskowania przez Miasto o środki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wypełnione ankiety będzie można składać osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ego@swietochlowice.pl

Termin składania ankiet: do 30.06.2023 r. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 5 minut.

Ankieta nie obliguje do uczestnictwa w programie. Prosimy o podanie wiarygodnych danych, co ułatwi pozyskanie środków na te jakże potrzebne mieszkańcom inwestycje.

W ramach programu Miasto jest pośrednikiem w przekazywaniu środków mieszkańcom, którzy dokonają modernizacji systemów grzewczych lokali w budynkach wielorodzinnych. W programie zróżnicowano poziomy dofinansowania – prosimy o uważne sprawdzenie, do którego poziomu dofinansowania kwalifikują się Państwo jako uczestnik.

  • opis programu – POBIERZ
  • katalog wydatków kwalifikowanych do dotacji – POBIERZ