Urząd

Centrum Kultury Śląskiej pod okiem audytorów

W lipcu br. niezależny zespół audytorów przeprowadził audyt w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach w zakresie oceny funkcjonowania CKŚ od 01.01.2018 r. do 30.06.2020 r. Audyt wykazał 25 uchybień, z czego większość z nich dyskwalifikuje obecną dyrektor Justynę Kramorz do dalszego pełnienia tej funkcji.

Główne zarzuty audytorów dotyczą braku obowiązujących aktualnych aktów prawnych oraz jasnych procedur, które zapewniałyby prawidłowe funkcjonowanie jednostki w tym.:

  • łamanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
  • naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • naruszenie kodeksu pracy (w szczególności art. 22),
  • brak zabezpieczania interesów jednostki: poprzez notoryczne braki planów remontowych, lekceważący stosunek do wykonanych zamówień i usług.

Pierwszy audyt, przeprowadzony w CKŚ za okres 2015-2018 r., również wykazał szereg nieprawidłowości, które nie zostały objęte przez dyrektor CKŚ programem naprawczym.

Najnowszy audyt został wysłany 28 lipca 2020 r. do stowarzyszeń kulturalnych w celu wyrażenia opinii. Pełne sprawozdanie z kontroli za okres 2018-2020 jest dostępne na stronie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (TUTAJ).