Multimedia

Biznes wybiera Świętochłowice. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne działa już na terenie miasta

Firma Badaj.to zdecydowała się ulokować swój biznes w Świętochłowicach na początku 2021 r. Półtora roku później prezes zarządu Łukasz Pawlik nie ma wątpliwości co do słuszności tej decyzji.

Badaj to

 

Od samego początku mogliśmy liczyć na zaangażowanie i profesjonalne wsparcie ze strony zespołu ds. obsługi inwestora. Świętochłowice są przykładem miasta, w którym samorząd rozumie potrzeby przedsiębiorców, mając świadomość, że obecność każdej nowej firmy to również korzyść dla mieszkańców liczona w miejscach pracy i podatkach – podsumowuje.

Symboliczne przecięcie wstęgi nowej siedziby odbyło się 13 maja. Otwarcia gmachu dokonali członkowie zarządu oraz właściciele firmy: Marcel Jarasch, Thomas Jarasch, prof. dr. med. Jan Kramer, Thomas Wolff, Łukasz Pawlik oraz dyrektor ds. medycznych Beata Boruta.

Jak podkreślają władze miasta, to dopiero początek zmian w tym rejonie, który właściwie leży odłogiem od ponad dwóch dekad, kiedy to przestała funkcjonować KWK Polska. Plany dotyczące przyszłości tego obszaru są więcej niż ambitne.

Pomijając rewitalizację wież kopalnianych i działalność jednego inwestora, teren ten stanowi nieużytki. Jeśli najstarsi mieszkańcy nie pamiętają, kiedy ostatnio jeden inwestor wprowadził się do miasta i zatrudnił ponad 100 osób. To znaczy, że tworzymy nową historię miasta i realizujemy plan rozwoju należny Świętochłowicom. Chwila, w której Śląskie Laboratoria Medyczne otwarły właśnie tutaj swoją główną siedzibę, zatrudniając jednocześnie ponad 100 osób, jest symbolem przemian, których świadkami mieszkańcy będą już niebawem – zapowiada prezydent Świętochłowic, Daniel Beger.

Wtóruje mu wiceprezydent Sławomir Pośpiech, podkreślając, że pozostały teren o powierzchni ok. 8 ha jest przedmiotem intensywnych działań ze strony miasta, a dzięki współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Urzędem Wojewódzkim Województwa Śląskiego postępują prace zmierzające do pozyskania inwestora. Jak tłumaczy, sprawa nie jest łatwa, gdyż połowa tego terenu należy do Skarbu Państwa, zaś druga do trzech właścicieli prywatnych.

Na sprzedaż części należącej do Skarbu Państwa miasto już uzyskało zgodę wojewody. Teren został wyceniony przez rzeczoznawcę – mówi, dodając, że gmina odbyła już wstępne rozmowy z właścicielami działek prywatnych.

Ostatnim etapem jest spisanie odpowiednich porozumień pomiędzy wszystkimi właścicielami oraz KSSE S.A. i rozpoczęcie procesu sprzedaży, czyli poszukiwania inwestora. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren przemysłowy, więc zakres branż potencjalnie zainteresowanych tym terenem jest bardzo szeroki. Co to będzie, okaże się już niebawem.

Grupa Laboratoriów Medycznych badaj.to posiada 120 punktów pobrań krwi w 5 województwach. Docelowo firma dąży do tego, aby świadczyć usługi w całej Polsce. Przedsiębiorstwo zatrudnia obecnie ponad 450 pracowników, w tym: doświadczonych diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej, osoby pracujące w punktach pobrań (pielęgniarki, ratowników medycznych), kurierów oraz pracowników biurowo-administracyjnych. Zaproszeni goście odbyli krótką wycieczkę po Laboratorium Centralnym, podczas której mogli dowiedzieć się, jak przebiegają nowoczesne procesy analiz. W nowopowstałym budynku przy ul. Wojska Polskiego 16H w Świętochłowicach mieści się:

  • siedziba firmy (Zarząd i biura)
  • główne Centralne Laboratorium Analityczne: pracownia biochemii i immunochemii, analityki ogólnej i hematologii
  • pracownie specjalistyczne: autoimmunologii, serologii, parazytologii, pracownia mikrobiologiczna oraz laboratorium weterynaryjne.
  • w drugiej połowie maja planowane jest także otwarcie pracowni genetycznej.

Do dyspozycji pacjentów został z kolei oddany komfortowo wykończony punkt pobrań, gdzie od godziny 6.00 (w sobotę od godz. 7.00) można wykonać ważne dla zdrowia badania krwi. Zdecydowana większość oferowanych przez laboratorium badań realizowana jest już w przeciągu kilku godzin od pobrania materiału.

W związku z rozpoczęciem pracy w naszej nowej siedzibie nastąpiło dużo zmian technologicznych. Staramy się nadążać za rozwojem diagnostyki laboratoryjnej wprowadzając nowe parametry, aby umożliwić naszym Pacjentom dostęp do nowoczesnej diagnostyki, której efektem końcowym jest wynik badania laboratoryjnego. Wynik ten ma często wpływ na zdrowie i życie naszych Pacjentów. Mamy tę świadomość, dlatego jakość i wiarygodność badań zawsze pozostaje naszym priorytetem – mówi Beata Boruta, Dyrektor ds. Medycznych.

Okolice zrewitalizowanych „Wież KWK Polska” stają się tym samym – obok rozpoznawalnej atrakcji turystycznej – centrum nowoczesnego biznesu. Władze miasta przekonują, że przestrzeń ta ma szansę stać się jednoznacznym dowodem na zmianę wizerunku miasta, które od kilku lat dąży do tego, by być nie tylko geograficznym sercem metropolii, ale przede wszystkim równać krok do miast ościennych i realizować ambitne plany rozwojowe. W tym te, opierające się na złotym trójkącie współpracy świata nauki, biznesu i samorządu.