Inne

Bezpieczne ferie zimowe ze służbami

23 stycznia miejskie służby wraz z MZO zorganizowały po raz kolejny akcję „Bezpieczne ferie” dla dzieci ze szkół podstawowych ze Świętochłowic. W profilaktycznym działaniu udział wzięli funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Straż Miejska, drużyna WOPR oraz zaproszeni goście. Na terenie OSiR "Skałka" przeprowadzono prelekcje i pokazy dotyczące bezpiecznych zachowań podczas zbliżających się ferii zimowych.

Wydarzenie rozpoczęło się od prezentacji prof. dr hab. Aleksandry Wentkowskiej, która na co dzień pracuje jako terenowy przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich przy Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Dodatkowo zajmuje się szkoleniem psów poszukiwawczo-ratowniczych. W wydarzeniu wziął udział jej podopieczny – Heros – czyli pies poszukiwawczo-ratowniczy, który demonstrował swoje umiejętności.
Następnie odbyły się prelekcje i pokaz świętochłowickich strażaków. Głównym tematem było bezpieczeństwo podczas przebywania w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych. W tym celu strażacy przeprowadzili pokazy z ratownictwa wodno-lodowego, podczas których zaprezentowali techniki ratowania osoby, pod którą załamał się lód.
Ponadto, omawiano sprzęt do ratownictwa wodnego i ratownictwa lodowego znajdujący się na wyposażeniu tutejszej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, przekazano uczniom informacje, jak należy postępować w przypadku zauważenia osoby tonącej lub osoby, pod którą załamie się lód. Omówiono również, w jaki sposób można wezwać potrzebną pomoc w sytuacji zagrożenia.
Podczas wydarzenia strażacy przygotowali stanowisko do nauki udzielania pierwszej pomocy, gdzie młodzież mogła otrzymać cenne wskazówki, a także wykonać praktyczne ćwiczenia na fantomach z zakresu prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Uczniowie mieli również możliwość przećwiczyć rzut rzutką ratowniczą pod okiem ratowników WOPR.
Działania Policji skupione były wokół profilaktyki przeciwko zażywaniu substancji powodujących uzależnienia.
Jestem spokojny o bezpieczeństwo naszej świętochłowickiej młodzieży w czasie ferii. To dzięki świetnemu przygotowaniu jej przez miejskie służby. Dziękuję za to zaangażowanie i ciekawe podejście do tak ważnego tematu. – mówił podczas wydarzenia Prezydent Miasta Świętochłowice, Daniel Beger.
O bezpieczeństwie w czasie ferii przypomina nam również Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, która przygotowała plakat informacyjny.