Urząd

Aktywuj Bon Turystyczny

Wystartował program Polski Bon Turystyczny, który ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin, osłabionej przez skutki pandemii COVID-19 oraz wsparcie osłabionej branży turystycznej. Bonem można płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). O czym warto pamiętać podczas aktywacji?

Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wyniesie jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Aktualna lista tych podmiotów, w których można zrealizować bon dostępna jest na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl,  www.pot.gov.plwww.polska.travel.

Polski Bon Turystyczny ma formę elektronicznego bonu, ważnego do końca marca 2022 r. Bon będzie można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Dopłatę do wakacji lub ferii zimowych otrzyma prawie 2,4 mln rodzin. 1,9 mln rodzin, czyli blisko 80 proc., ma dwoje lub więcej dzieci, więc otrzyma świadczenie w wysokości 1000 zł i więcej. W sumie z programu będzie mogło skorzystać ponad 6 mln dzieci.

Bon można otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+. Przed aktywacją bonu warto sprawdzić, która osoba w rodzinie jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (tzn. która osoba składała wniosek o 500+). Na PUE ZUS zakładka [Polski Bon Turystyczny] jest widoczna u tej właśnie osoby. Czasem – w zależności od monitora – nie widać jej od razu. W zakładce [Ogólny] w menu bocznym po lewej stronie na dole strony znajduje się szara strzałka skierowana w dół – trzeba ją nacisnąć.

Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie danych, które pochodzą od  jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500+. Jeżeli zakładka [Polski Bon Turystyczny] nie jest widoczna u osoby, która jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (tzn. u osoby, która składała wniosek o 500+), może to wynikać z braku odpowiedniej informacji w zbiorze udostępnionym do ZUS do przygotowania bonów. W takiej sytuacji należy złożyć do Polskiej Organizacji Turystycznej wniosek o ustalenie prawa do bonu lub dodatkowego uprawnienia do bonu. Do wniosku należy dołączyć informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ wydanego przez właściwy organ. Wniosek można złożyć papierowo na adres POT (ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa) lub elektronicznie na skrzynkę ePUAP Polskiej Organizacji Turystycznej. Wzór wniosku będzie dostępny od 6 sierpnia na stronie www.bonturystyczny.gov.pl. POT rozpatrzy wniosek i wyda decyzję. Termin realizacji wniosku zależy od liczby zgłoszeń. Jeżeli bon zostanie przyznany przez POT, zakładka [Polski Bon Turystyczny] będzie widoczna na PUE ZUS u osoby uprawnionej do bonu.

Jeżeli na PUE ZUS w danych dotyczących bonu turystycznego ktoś widzi nieaktualny nr dowodu osobistego, nie należy się tym przejmować. Ta dana nie ma wpływu na możliwość płatności bonem. Aby zapłacić bonem należy podać kod obsługi płatności (przekazywany na adres e-mail i widoczny na PUE ZUS) oraz potwierdzić płatność jednorazowym kodem potwierdzenia płatności przekazywanym w esemesie.

Jeżeli przy próbie wysyłki oświadczenia o dodatkowe świadczenie w formie bonu (DBT) pojawia się komunikat błędu „Dokument jest niezgodny ze schematem – proszę otworzyć formularz w trybie edycji i poprawić istniejące błędy” to przyczyną jest to, że w adresie e-mail podawanym przy aktywacji bonu wprowadzona została spacja (np. na końcu adresu). W takiej sytuacji trzeba poprawić adres e-mail w zakładce [Polski Bon Turystyczny]>[Mój bon], w sekcji [Dane kontaktowe]. Można to zrobić przy pomocy przycisku [Zmiana danych kontaktowych]. Po wykonaniu tej czynności należy ponownie wykonać wysyłkę oświadczenia DBT.

Tutoriale „Jak założyć konto na PUE ZUS?” oraz „Jak zarejestrować swoją firmę w programie Polski Bon Turystyczny?” – dostępne jest na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny