Promowane

Akcja doręczania decyzji podatkowych na 2024 rok

Referat Podatków i Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach informuje, iż od 30 stycznia 2024 roku pracownicy Urzędu Miejskiego rozpoczną doręczanie decyzji podatkowych w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2024 rok.

informacja Urząd Miejski

Doręczanie będzie odbywać się:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00,
  • w soboty w godzinach od 9.00 do 19.00.

Podatek od nieruchomości należy uiścić na wcześniej przypisany indywidualny numer konta, wskazany w decyzji podatkowej w Oddziale Banku PKO BP SA (bez dodatkowej opłaty) lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej Urzędnik może zostawić przesyłkę u sąsiada, jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi.

Akcja potrwa do 29 lutego 2024 roku włącznie. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane listem poleconym.

Przypominamy, że pierwszą ratę podatku należy opłacić do 15 marca 2024 r. zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.