Urząd

24 grudnia – nieczynny Urząd Miejski i OPS

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 778/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) zostaje ustanowiony dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 26 grudnia 2020 r.

komunikat urząd miejski
Zmieniony rozkład czasu pracy nie ma zastosowania do funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Świętochłowicach oraz pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego ze względu na szczególny charakter służby oraz Urzędu Stanu Cywilnego.
Dodatkowo informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. nieczynny będzie także Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.