Urząd

24 grudnia 2020 r. – dniem wolnym od pracy w UM Świętochłowice

Zgodnie z Zarządzeniem nr 778/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 26.11.2020 r. dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) zostaje ustanowiony dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 26 grudnia 2020 r., obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy.

komunikat urząd miejski

Zmieniony rozkład czasu pracy nie ma zastosowania do funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Świętochłowicach oraz pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego ze względu na szczególny charakter służby oraz Urzędu Stanu Cywilnego.