Miasto

110 miejsc opieki w świętochłowickich żłobkach. Miasto powiększyło bazę o 30 miejsc.

W czwartek 5 stycznia 2023 Prezydent Miasta Daniel Beger dokonał oficjalnego otwarcia nowego Klubu Dziecięcego nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3. Tym samym baza miejsc żłobkowych w mieście wzrosła z 80 do 110.

Klub Dziecięcy, w ramach którego funkcjonują nowe miejsca opieki dla najmłodszych, mieści się w budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 w dzielnicy Zgoda. Dzięki kompleksowemu remontowi przyziemia obiektu opiekę dla swoich pociech będzie mogło znaleźć w Świętochłowicach kolejnych 30 rodziców.

Bardzo się cieszymy, że baza żłobkowa w mieście poszerza się. To znak naszych czasów i wielka potrzeba, zarówno dla samorządowców, jak i przede wszystkim – dla młodych rodziców. Dzięki temu działaniu osoby, które czekały na miejsce dla swojego dziecka w żłobku, będą mogły szybciej podjąć pracę. Liczba miejsc w żłobkach nie zwiększyła się u nas od 12 lat. To musiało się wreszcie zmienić – mówi Daniel Beger, Prezydent Miasta Świętochłowice.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane częściowo z funduszy zewnętrznych – ok. 1 mln zł pochodzi m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a także z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponad 2 mln zł to wkład miasta Świętochłowice. Cała kwota obejmuje zarówno etap projektowy, jak i wykonawstwo oraz nadzory inwestycyjne.

Zaadaptowanie pomieszczeń przedszkola pod miejsca żłobkowe wymagało kompleksowego remontu przyziemia obiektu, który obejmował m.in. wymianę instalacji, wykonanie podłóg, ścian i sufitów, realizację pomieszczeń łazienek, kuchni, montaż nowych drzwi i okien oraz wyposażenie sal. Oprócz wymienionych rzeczy zadanie uwzględniało także wykonanie tarasu zewnętrznego, budowę placu zabaw, ławeczek oraz utworzenie drogi wewnętrznej i miejsc postojowych.

W ramach Klubu Dziecięcego nr 4 funkcjonują 2 grupy po 15 dzieci. Mają one do swojej dyspozycji ok. 260 m2, w tym 2 wielofunkcyjne sale pobytu z bezpośrednim dostępem do dwóch łazienek, szatnię z miejscem na wózki. Dodatkowo w budynku zaprojektowano zaplecze socjalne personelu z szatnią, zaplecze kuchenne, toaletę personelu oraz pomieszczenie porządkowe i techniczne.

Realizacja zadania z projektów zewnętrznych pozwoliła nie tylko pozyskać fundusze na remont i przystosowanie budynku, ale także na jakiś czas zapewnić dotację na funkcjonowanie nowych miejsc żłobkowych. Dzięki temu rodzice nowo przyjętych dzieci przez co najmniej pół roku mają zapewnione finansowanie ich opieki w placówce.

Kolejny klub dziecięcy to szansa dla osób oczekujących na liście do przyjęcia. Pewnie niektórzy stwierdzą, że tego typu ośrodków zawsze będzie zbyt mało, ale 30 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku 1-3 lat zdecydowanie poprawia sytuację rodziców w Świętochłowicach. Wielu z nich bardzo się ucieszyło na wieść o tym, że ich pociecha została zakwalifikowana do uczęszczania od stycznia do miejskiej jednostki. – relacjonuje Katarzyna Osmelak, dyrektor Zespołu Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3.

Równocześnie z otwarciem Klubu na Zgodzie odbyło się jeszcze jedno wydarzenie, które zmienia postrzeganie tego miejsca. Miasto Świętochłowice podpisało umowę na wykonanie projektu termomodernizacji budynku. Dzięki temu już za ok. pół roku gotowa będzie dokumentacja, która w dalszym etapie pozwoli na wykonanie kompleksowego remontu budynku – elewacji, dachu, wnętrz i zagospodarowania terenu wokół. Przedszkole Miejskie nr 11 oraz Klub Dziecięcy nr 4 nie tylko zyskają na tym wizualnie, ale przede wszystkim zmniejszą się koszty ogrzewania obiektu, przez co stanie się ergonomiczny i nowoczesny.

W drugiej połowie roku, gdy otrzymamy od wykonawcy dokumentację projektową termomodernizacji obiektu, planujemy sięgnąć po fundusze unijne. Będzie to kompleksowe działanie pozwalające na zapewnienie jak najlepszych warunków przebywającym tam dzieciom – dodaje Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice, Sławomir Pośpiech.

Obecnie Klub Dziecięcy nr 4 funkcjonuje w ramach projektu, a więc rodzice, którzy chcieli zapisać swoje dziecko, musieli spełniać określone kryteria. Są to m.in. zamieszkanie na terenie Świętochłowic przy jednoczesnym podjęciu nowego zatrudnienia po przerwie spowodowanej wychowaniem dziecka lub zakończeniem okresu bierności zawodowej. W nowym roku szkolnym nabór do klubu odbywać się będzie na regularnych zasadach.