Urząd

02.05.2024 – Urząd nieczynny

W czwartek (2 maja 2024 r.) Urząd Miejski w Świętochłowicach będzie zamknięty.

komunikat um

Dzień ten został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników tut. Urzędu Miejskiego z jednoczesnym jego odpracowaniem w sobotę, 11 maja 2024 r., w godzinach od 800 do 1300.

Zmieniony rozkład czasu pracy nie ma zastosowania względem:
Straży Miejskiej w Świętochłowicach, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

Podstawa: Zarządzenie Nr 545/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z 30 listopada 2023 r.