Drugi Zastępca PM

Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Adam Trzebinczyk

Adam Trzebinczyk to absolwent Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, gdzie ukończył studia magisterskie z audytu i bezpieczeństwa informacji oraz studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i menadżer informacji z archiwizacją”. Od pokoleń związany ze Świętochłowicami i Chorzowem, gdzie wraz z rodziną prowadził firmę obejmującą swoją działalnością oba miasta. Od 10 lat zaangażowany w działalność społeczną i samorządową, szczególnie związany z problematyką biznesową, bezpieczeństwa oraz problemami społecznymi mieszkańców Śląska. Od marca 2019 r. był pełnomocnikiem prezydenta Świętochłowic odpowiedzialnym za rozwój gospodarczy i aktywizację społeczną.