Wydział Dialogu i Aktywizacji Społecznej

Dane kontaktowe

pokój 216
Tel. 32 3491-836
das@swietochlowice.pl

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Dialogu i Aktywizacji Społecznej należy prowadzenie spraw na rzecz aktywizacji i integracji społecznej, wspierania inicjatyw społecznych, inicjatyw sprzyjających rozwojowi społeczności lokalnej, w tym w szczególności:

 1. Kreowanie polityki Miasta w zakresie aktywizacji i integracji społecznej, w tym  organizacja, realizacja, aktualizacja i walidacja programów społecznych o charakterze aktywizacyjnym, skierowanych do mieszkańców Miasta.
 2. Inicjowanie i realizacja działań z zakresu promocji zdrowego i aktywnego starzenia się.
 3. Organizacja działań mających na celu podtrzymywanie autonomii seniorów, zapewnienie wysokiej jakości życia, zmierzających do umożliwienia samodzielnego funkcjonowania w środowisku w tym  prowadzenie spraw związanych z działalnością  Rady Seniorów.
 4. Inicjowanie działań na rzecz aktywizacji i integracji społecznej osób w różnym wieku, wspólnoty międzypokoleniowej.
 5. Tworzenie, kreowanie i organizowanie działań prewencyjnych, szkoleniowych, warsztatowych i innych skierowanych do mieszkańców Miasta.
 6. Tworzenie, kreowanie i organizowanie działań o charakterze artystycznym, skierowanych do mieszkańców Miasta.
 7. Organizacja, realizacja, aktualizowanie  miejskiego programu bezpieczeństwa.
 8. Organizowanie i prowadzenie konsultacji społecznych mających na celu włączenie szerokich grup społecznych do współpracy z samorządem lokalnym.
 9. Współpraca Miasta ze społecznościami lokalnymi, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi.
 10. Koordynowanie działań związanych z budżetem obywatelskim.
 11. Inicjowanie i realizowanie działań sprzyjających rozwojowi Miasta.
 12. Kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta, organizacja wydarzeń i działań na rzecz nowych kontaktów kulturalnych, gospodarczych sprzyjających rozwojowi Miasta.
 13. Przygotowywanie programów i harmonogramów realizacji współpracy międzynarodowej, w tym organizacja pobytów delegacji zagranicznych.
 14. Wykonywanie zadań w zakresie współpracy z miastami partnerskimi.
 15. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem honorowych patronatów, tytułów.
 16. Współpraca przy redagowaniu strony internetowej miasta oraz profili na portalach społecznościowych.
 17. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Biuletynu Informacyjnego pn. „Świętochłowice.pl Biuletyn Samorządowy”.
 18. Współdziałanie przy organizowaniu na terenie Miasta obchodów, rocznic, uroczystości świąt państwowych i historycznych.
 19. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta.
 20. Przygotowywanie tekstów, prezentacji, projektów graficznych, materiałów multimedialnych w zakresie działania wydziału.